Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice zo zasadania OZ v roku 2017

Uznesenia z prvého zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2017

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ 14.3.2017

 

 

 

 

   Uznesenia a zápisnice zo zadnutia OZ v roku 2016

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2015

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2014