Navigácia

Obsah

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ 13.12.2017

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 13.12.2017

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 15.11.2017

Zápisnica zo zasadania Komisie pre pridelenie obecných nájomných bytov 8.11.2017

Uznesenia z piateho zasadnutia OZ 15.11.2017

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ 21.9.2017

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 21.9.2017

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ 13.6.2017

Unesenia z tretieho zasadnutia OZ 13.6.2017

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ 17.05.2017

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ 17.05.2017

Uznesenia z prvého zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2017

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ 14.3.2017

 

 

 

 

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2015

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2014