Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 894/2017

Informácia o predchádzaní vzniku odpadov

Vyvesené: 3. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť