Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: WEM:IROP-2017-833/3404-142

Materská škola - dostavba Pusté Úľany

Vyvesené: 20. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Anna Haladová

Späť