Navigácia

Obsah

Späť

Odpočet vodomerov

Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, s.s. budú v dňoch 1.2.2018 do 28.2.2018

vykonávať odpočet vodomerov.

Vyvesené: 31. 1. 2018

Dátum zvesenia: 1. 3. 2018

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť