Navigácia

Obsah

Späť

Odstávka pitnej vody 20.02.2018

Dobrý deň.

Z dôvodu rozsiahlej údržby na čerpacej stanici pitnej vody bude vo Vašom meste/obci vykonaná krátkodobá odstávka dodávky pitnej vody. Žiadam Vás o zverejnenie nasledovného oznamu prostredníctvom rozhlasu, webu, vývesnej tabule vo Vašom meste/obci. Ďakujem za spoluprácu.

 

Z dôvodu vykonania rozsiahlej údržby na zariadeniach ZsVS a.s. bude prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo a obce Malá Mača a Pusté Úľany. Táto odstávka dodávky pitnej vody sa uskutoční v termíne od 20.2.2018 - 9:00 do 20.2.2018 - 11:00. Počas odstávky bude vykonávané náhradné zásobovanie pitnou vodu cisternou len v meste Sládkovičovo pri TESCO, preto žiadame obyvateľov a spoločnosti dotknuté plánovanou odstávkou o dostatočné predzásobenie pitnou vodou. Po ukončení odstávky bude vykonaný preplach dotknutých rozvodov verejného vodovodu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

S pozdravom 

 

                       Marián Lopušný

                   Vedúci VPS Galanta

                          0902957614

cid:part1.07080702.08010700@zsvs.sk

zdravom 

 

                       Marián Lopušný

                   Vedúci VPS Galanta

                          0902957614

cid:part1.07080702.08010700@zsvs.sk

 

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 23. 2. 2018

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť