Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 446/2017

Povolenie zmeny stavby

Vyvesené: 9. 8. 2017

Dátum zvesenia: 25. 8. 2017

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť