Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 492/2017

Voľby do orgánov samosprávnyh krajov ,Informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov   Informácia pre voliča

Vyvesené: 30. 6. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť