Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: uznesenie č. 6/2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach s príležitostným trhom v obci Pusté Úľany

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Zodpovedá: Anna Ondrovicova

Späť