Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 851/2017

Zaslanie zámeru-OZNAM

Dostavba skladov zeleniny I. a II. zaslanie zámeru  Oznámenie o zámere

Vyvesené: 5. 12. 2017

Dátum zvesenia: 26. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť