Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 440/2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK

Zoznam kandidátov  Kandidáti pre voľby predsedu TSK

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť