Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 56/2018

Zverejnenie Výzvy a Upozornenia pre majiteľov nehnuteľností

Vyvesené: 24. 1. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť