Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Obce Pusté Úľany v zmysle § 18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 13.6.2017.

 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Stiahnuté: 23x | 11.04.2017

Oznam o predaji ornej pôdy Stiahnuté: 73x | 25.10.2016

Stránka

  • 1