Navigácia

Obsah

VÝSTAVBA OBCE

Vidieť nové prírastky v občianskej vybavenosti.

Tradičný vidiecky charakter výstavby v centre obcI výrazne pozmenil v roku 2009  bytový dom s priestormi Obecného úradu a pošty, spestrený priľahlým parkom a fontánkou, modernou autobusovou zastávkou a parkoviskom. Najviditeľnejšie zmeny,  popri nemenej významných občianskych vybavenostiach, nastali vybudovaním nových parkovísk pri cintoríne a r.k. kostole spolu s obnovou povrchu cesty  na Pavlice. Ďalšie,  nové významné stavebné projekty, sú už pripravené na realizáciu. Ide najmä o projekty  výstavby 13 bytového domu spolu s úpravou parkoviska Coop Jednoty a autobusovej zastávky, ďalej výstavby a zdravotného strediska a protiľahlej tržnice, ktoré su tu zobrazané.

Fotografie: M.Fikar