Navigácia

Obsah

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Komisia sociálna

predseda: Juraj Sopkuliak

členovia: Mgr. Martina Grinajová

                  Pavel Agarski

                  Ľudmila Pitelová

                 

Komisia školská a kultúrna

predsedkyňa: Bc. Zlatica Balážová

členovia:  Ľubka Nováčiková                 

                  Jozef Krajčovič

 

Komisia pre dopravu, infraštruktúru a investície

predseda: Ing. Drahomír Géc, PhD.

členovia: Ing.  Eduard Haršányi

                 Rastislav Borek

                 Marek Farkaš

                 Ing. Martin Kováč

 

 Komisia pre ochranu životného prostredia a ekológiu               

predsedkyňa: Ing. Igor Droppa

členovia: JUDr. Róbert Volek

                  Ing. Drahomír Géc

                 

 Komisia športová            

predseda: Ing. Matej Kašuba

členovia: Vladimír Grús

                Peter Krchnavý              

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa čl.7, ods.5 ,ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

predseda: Peter Krchnavý

členovia: Branislav Bednarčík

                 Juraj Sopkuliak

            

 Komisia na prípravu osláv 100-ročnice futbalového klubu v Pustých Úľanoch      

predseda: Ing. Matej kašuba

členovia: všetci členovia OZ

                  Ivan Takáč