Navigácia

Obsah

Projekty

 

Výstavba obecných nájomných bytov a nového centra II
účel: Výstavba 20 nájomných bytových jednotiek, nového parkoviska a prístupu do Supermarketu Jednota, novej autobusovej zastávky mimo telesa cesty a nových verejných priestranstiev v centre obce.
začiatok výstavby: apríl 2013
plánovaný koniec výstavby: december 2013

investor: Inovia s.r.o. (bytové domy), Obec Pusté Úľany (verejné priestranstvá), Jednota COOP, s.d. (nová predajňa, prístup a parkovisko)
realizácia: spol. Inovia s.r.o.
Celková hodnota: cca 1.500.000 €

 

Návrh nových obecných bytov

 

Návrh nových obecných bytov Návrh nových obecných bytov

 

Zriadenie Wi-Fi-free spotu
 
Obecný úrad oznamuje občanom, že na základe požiadavky obce spoločnosť Golemtech, s.r.o. zriadila od dňa 4.10.2012 verejnú bezplatnú Wi-Fi-free zónu, ktorá je umiestnená v centre obce. Projekt bol realizovaný ako sponzorstvo spoločnosti Golemtech, za čo jej ďakujeme.

Verejná bezplatná Wi-Fi sieť je označená ako Hotspot_puste_ulany.

 

Výstavba kanalizácie v obci
účel: zvýšiť komfort a bezpečnosť likvidácie splaškov a odpadových vôd
začiatok výstavby:  2011
plánovaný koniec výstavby II. fázy: august 2012

investor: Obec Pusté Úľany (projekt je spolufinancovaný s dotáciou Envirofondu)
realizácia: Aquamont s.r.o.
stavebný dozor: Ing. Peter Steiner
Celková hodnota: cca. 400.000,- €

 

Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ
účel: nahradiť nevyhovujúci stav sanity a inštalatérskych rozvodov
začiatok výstavby: júl 2011
plánovaný koniec výstavby: august 2011

investor: Obec Pusté Úľany
realizácia: spol. CAMBAU s.r.o.
Celková hodnota: 19.639,44 €

 

Rekonštrukcia šatní a soc. priestorov v budove futbalového štadióna
účel: odstrániť porušenú izoláciu a vzlínavosť zemnej vlhkosti, sanácia omietok
začiatok výstavby: január 2010
plánovaný koniec výstavby: marec 2010

investor:Obec Pusté Úľany a (projekt je spolufinancovaný s dotáciou Ministerstva financií SR)
realizácia: spol. INTERKONSTRUKTA s.r.o.
Celková hodnota: 21.580,09 €

 

Dostavba ZŠ v Pustých Úľanoch:
Výstavba spojovacieho traktu a dvoch učební základnej školy
 
začiatok výstavby: august 2009
plánovaný koniec výstavby: august 2010
investor: Obec Pusté Úľany (projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU)
stavebný dozor: Ing. Peter Steiner

výška investície: cca. 12.000.000-Sk

 

Otvorenie tretej triedy MŠ
Rekonštrukcia priestorov učební v budove školskej jedálne pre účely tretej triedy MŠ (predškoláci)
 
začiatok výstavby: august 2009
plánovaný koniec výstavby: august 2009
investor: Obec Pusté Úľany 
výška investície: cca. 340.000-Sk
 
Rekonštrukcia budovy jedálne
Spevnenie podložia a základov juhozápadného nárožia budovy, výmena okien a výmaľba interiéru jedálne. 
 
začiatok výstavby: júl 2009
plánovaný koniec výstavby: august 2009
investor: Obec Pusté Úľany 
výška investície: cca. 350.000-Sk