Navigácia

Obsah

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom  zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 

 

 

Usmernenie koronavírus

Koronavirus_biely_A5.pdf (36.97 kB)

Koronavirus_modry_A5.pdf (232.72 kB)

Koronavirus_odporucania.pdf (68.53 kB)

Koronavirus_odporucania_EN.pdf (53.15 kB)

Usmernenie koronavírus.PDF (307.37 kB)

Zasadnutie KŠ.PDF (57.38 kB)