Navigácia

Obsah

Kontakt:

Helena  Machajdová

bytom:  Spodná 355, PSČ 925 28,  Pusté Úľany

Mobil: 0910 949 622

Mail:


Knižnica sa nachádza v budove Materskej škôlky         

Otvorené:

každý piatok  v čase od 17:00 do 18:00 hod 

Registračný poplatok v knižnici sa nepožaduje.