Navigácia

Obsah

Organizácie

 

V obci pôsobí viacero inštitúcií, spolkov, združení a firiem:
Základná škola
Materská škola
Knižnica
Miestny odbor Matice slovenskej
Poľovné združenie Prútnik
Poľovné združenie Vetrolom
FC Pusté Úľany 2010
Evanjelická cirkev a.v.
 
BetaSales. s.r.o.
Drewita, s.r.o.
FEALPLAST s.r.o.
FELIX s.r.o.
FINAL, s.r.o.
GM Impex s.r.o.
Hydromeliorácie š.p.
IMMOPAQ s.r.o.
JAŠEK s.r.o.
Kanis Dušan
Lesy SR, š.p.
PERLITA, s.r.o.
PLANT SERVICE s.r.o.
POD Abrahám
RD Pavlice
SEMA HŠ, s.r.o.,
SGP, s.r.o.
SCHOLA PHILOSOPHICA o.z.
STABOS SK s.r.o.
STEDSON s.r.o.
STRÝČEK s.r.o.
SURCO-MARKETING s.r.o.
TRANSLOVAQ´IENN s.r.o.
TRO s.r.o.
U.P.A. s.r.o.
WAVO-TRANS SPEDITION s.r.o.
WAVO HORSES s.r.o.
WAVO RYTIERSKY DVOR s r.o.