Navigácia

Obsah

Pre Úľany - Pro Fudemus

 

Kto sme?
Nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o. (IČO: 3798648, DIČ: 2022358129, č. účtu: 105 104 9001/5600) vznikla zakladajúcou listinou – štatútom dňa 28.2.2007. Právoplatnosť jej vzniku nadobudla rozhodnutím o registrácii vydaným Krajským úradom v Trnave, odborom všeobecnej vnútornej správy dňa 28.3.2007 
 
Poslanie:
V súlade so štatútom sa nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o. snaží o:
-rozvoj, ochranu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt;
-ochranu environmentálneho prostredia;
-doplnkové vzdelávanie;
-výchovu a rozvoj telesnej kultúry.
 
Naše aktivity:
Od roku 2007 podporujeme činnosť viacerých záujmových združení v obci a zorganizovala (aj v spolupráci s inými subjektmi a jednotlivcami) množstvo kultúrno-spoločenských podujatí. Svojou pomocou a financiami prispela na:
-každoročné adventné tvorivé dielne a veľkonočné trhy;
-zriadenie a vybudovanie Materského centra Včielka;
-technické vybavenie a materiál pre Keramickú dielňu;
-športové vybavenie pre združenie cvičiacich žien;
-vybavenie a fungovanie spevokolu pri farskom spoločenstve Emanuel;
-uskutočnenie novoročného koncertu, akcie Noc kostolov...
 
Nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus, n. o. sa (okrem iného) snaží aj o získavanie financií potrebných pre rozvoj obce prostredníctvom podávania žiadostí o granty a úzko spolupracuje s miestnou samosprávou. 
 
Aktuálne:
Výstavba detského ihriska pri Orlovni –  1.etapa – jeseň 2012

Získané finančné prostriedky:
Obec Pusté Úľany: 3,500,- €
Nadácia Siemens: 330,- €
III-center: 500,- €
Pre Úľany - Pro Fudemus, n.o.: 600,- €
Individuálni darcovia spolu: 80,- €

Poskytnutá nefinančná pomoc:
Betafence, s.r.o.: oplotenie + vstupná brána
Sema HŠ: vývoz zeminy
Cambau, s.r.o.: výstavba oplotenia
Alas, s.r.o.: štrkové bezpečnostné lôžko
Obec Pusté Úľany: lavičky a smetný kôš
Záhradný nábytok Agát: dovoz a montáž detského ihriska
pomoc individuálnych brigádnikov

Zakúpené produkty:
Agátové komponenty detského ihriska:
Dvojveža so šmýkačkou a dvojhojdačkou: 2.400,- €
Vahadlová hojdačka: 200,- €
Lezecká stena: 720,- €
Sedadlo húsenica: 200,- €
Somárik (2x): spolu 180,- €
Hrazda: 240,- €
Hojdacia lavica: 380,- €
Bránka futbalová malá (2x): spolu 300,- €
Textília pod štrkové lôžko:103,59 €
Trávové obrubníky: 245,28 €

 

Plánované pokračovanie výstavby - 2. etapa – jar 2013
 
Podľa prostriedkov (materiálnych a finančných) poskytnutých darcami plánujeme na jar 2013 doplniť detské ihrisko o trampolínu so sieťou, pieskovisko a detskú lanovku. V prípade existencie výziev na granty sa budeme uchádzať o finančné prostriedky pre zabezpečenie monitorovania priestoru detského ihriska kamerovým systémom.


Viac informácií Vám radi poskytneme prostredníctvom mailu: profudemus@yahoo.com.

PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
riaditeľka neziskovej organizácie

 

Budovanie detského ihriska pri Orlovni

Budovanie detského ihriska pri Orlovni

Budovanie detského ihriska pri Orlovni

Budovanie detského ihriska pri Orlovni