Navigácia

Obsah

VZNIK A PÔSOBENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V OBCI

 Prvú organizáciu  Slovevského záhradkárského zväzu ( SZZ) v Pustých Úľanoch založil v roku 1949 Šebastián Kopáč a stal sa jej tajomníkom. Prvým predsedom organizácie sa stal Štefan Mosný st., ktorý už dávnejšie v obci vysadil čerešňový a jabloňový sad. Pokladníkom bol Ľudovít Kučík. Zakladajúca organizácia mala 15 členov. V obci vysadili ovcné stromy a obyvytelia boli prostredníctvom obecného rozhlasu informovani o výskyte škodcov a ich likvidácii postrekmi. Po odchode  jedného z najväčších aktivistov organizácie - Šebastiána Kopáča Záhradkársky zväz v obci upadal a jeho úplný zánik napokon koncom päťdesiatych rokoch spôsobila kolektivizácia. Ovocné sady prešli pod správu JRD, ktoré vysadené stromky postupne zlikvidovalo.

  Ovocinárstvo malo  však i naďalej svojich nadšencov v záhradkároch. V roku 1972 vznikla na podnet Ing. Milana Mosného nová organizácia SZZ. Predsedom sa stal Ľudovít Kučík, tajomníkom  Ing. Milan Mosný a pokladníkom Ľudovít  Bachratý. Novozaložená organizácia mala 40 členov a okrem samotnej ovocinárskej a záhradkárskej  činnosti organizovala aj odborné  prednášky, výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. So svojími produktmi sa úspešne zúčastňovali na výstavách v Nitre a v Bojniciach. Záhradkári zabezpečovali pre obec ovocná dreviny, starali sa o ovocné stromy, kry a výsadbu v školskom sade i v celej obci. Pomáhali aj pri výstavbe Materskej školy a vybudovaní vodovodnej prípojky na miestny cintorín. V roku 2001 sa predsedom zväzu stal Ladislav Tóth, tajomníkom Ing.Anna Ivanková a pokladníkom Ján Stacho. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov .....

Správy

#

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2016

Dňa 6.3.2016 sa konala VČS v kultúrnom dome ORLOVNA. celý text

ostatné | 6. 3. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2015

ZO SZZ Pusté Úľany poriadala VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY, KVETOV...spoločne s MO MS v poslednom augustovom týždni. celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

ÚČASŤ ZO SZZ PÚ NA ZAHRADKÁRSKEJ VÝSTAVE V GALANTE 2015

Počas galantských trhov sa v prvej dekáde augusta konala Okresná výstava ovocia,zeleniny a kvetov v priestoroch Neogotického kaštieľa. celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2015

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2014

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2014

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

VÝSTAVA VÍN SKALICA 2014

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

OREZ OVOCNÝCH STROMOV u SLOBODOVCOV 2014

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2013

ZO SZZ Pusté Úľany poriadala v kultúrnom dome v Pustých Úľanoch v dňoch 21.- 22.9.2013 VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY A KVETOV. celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

VEREJNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2013

TEXT DPOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

OREZ OVOCNÝCH STROMOV NOVÝ DVOR 2013

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2012

V dňoch 22. až 23. septembra sa v Obecnom dome - Orlovni uskutočnila tradičná výstava ovocia, zeleniny, okrasných či liečivých bylín dopestovaných našimi záhradkármi celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

VEREJNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2012

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2011

TEXT A FOTO DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2010

Aj tento rok sa v miestnej Orlovni opäť uskutočnila v dňoch 18.-20. septembra výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v našej celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2009

V dňoch 19. až 21. septembra 2009 sa v miestnej Orlovni opäť uskutočnila výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín, ktorú pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v našej obci celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar
#

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných rastlín a bylín 2008

TEXT DOPLNIT celý text

ostatné | 14. 2. 2016 | Autor: ing Miloslav Fikar