Navigácia

Obsah

Správa cintorína

Pochovávanie v čase COVID 19

VZN č. 1/ 2014 o prevádzke cintorína a DS

Prevádzkový poriadok pohrebiska 2014

Sadzobník poplatkov pohrebiska 2014 výber

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OBCE PUSTÉ ÚĽANY Hroby

Zoznam HM na zrušenie k v.v. z 10 / 2016

Vyňatie hrobu zo zoznamu na zrušenie

vyňatie HM.PDF (24.29 kB)

Správca pohrebiska,

žiada pozostalých, navštevujúcich hrobové miesta bez označenia - teda bez kríža, pomníka, bez popisu uložených zomrelých, o dodatočnú identifikáciu zomrelých na týchto miestach, pre zaradenie do evidencie zomrelých na pohrebisku Pusté Úľany.

Prípadné dotazy, postrehy a pripomienky,

môžete oznámiť na č. t. 031 7845160 

Anna ONDROVIČOVÁ

pracovník zodpovedný za správu pohrebiska P. Úľany

Evidenciu zomrelých a mapu nášho pohrebiska, má obec spracovanú a zverejnenú aj na internetovej stránke : www.cintoriny.sk     

                                                       

Kontakty

Matrika                              Z. Botlóová                        031 7845121      oú  - úmrtie

Správa pohrebiska          A. Ondrovičová                 031 7845160       oú – výber hrob. miesta, zmluva

Kňaz - školský dekan     Mgr. Daniel Vachan          031 7845590       Poroská  č.593

výpomocný duchovný      čestný dekan Jozef Kolpák

 

 

Najbližšie pohrebné služby

Eva  Greschnerová            Cífer                      033 5599604

Sonáta                                 Galanta                0905813933, 0905402591    

Pohrebníctvo                      Galanta                0903947584