Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.06.2019

Zmluva o sponzoringu

OU18/A/2019

500,00 EUR päťsto

Obec Pusté Úľany

SEMA HŠ, s.r.o.

30.05.2019

Zmluva o poskytnutí reklamných služieb

OU17/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Pusté Úľany

HB REAVIS Slovakia a.s.

30.05.2019

Zmluva o dielo

OU16/2019

190 198,80 EUR stodeväťdesiattisícstodeväťdesiatosem

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

29.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU15/2019

19,90 EUR devätnásť

Obec Pusté Úľany

KALIANT s.r.o.

23.05.2019

Zmluva o odbere odpadu

OU14/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TIRTRADE spol. s r.o.

23.05.2019

Zmluva o sponzoringu

OU13/2019

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Pusté Úľany

AGROMAČAJ a.s.

22.05.2019

Zmluva o dielo

OU12/2019

78 216,85 EUR sedemdesiatosemtisícdvestošestnásť

CS, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

20.05.2019

Zmluva o sponzoringu

OU11/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Pusté Úľany

DAR7 Construction s.r.o.

09.05.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

OU10/2019

8 640,00 EUR osemtisícšesťstoštyridsať

Obec Pusté Úľany

SunFit s.r.o.

03.05.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru

OU8/2019

125,00 EUR stodvadsaťpäť

PREVENTÍVA s.r.o.

Obec Pusté Úľany

03.05.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obcev

OU9/2019

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Pusté Úľany

26.04.2019

DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE

DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE

Neuvedené

BAB Poradenstvo, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.04.2019

Rámcová zmluva o spolupráci č.3-2019

OU6/2019

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

08.04.2019

Nájomná zmluva s právom stavby č.850730001-2-2019-NZsPS

OU7/2019

154,00 EUR stopäťdesiatštyri

Obec Pusté Úľany

Železnice Slovenskej republiky

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OU5/2019

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť

01.04.2019

Zmluva o dielo

OU4/2019

57 720,44 EUR päťdesiatsedemtisícsedemsodvadsať

PARA INVEST s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

OU3/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

04.03.2019

Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytovaní dotácie na podporu športu na rok 2018 č.167/2018

Dodatok č.1/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

22.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.4/2019

OU02/2019

Neuvedené

Atoz Grant, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

23.01.2019

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve č.Z53110012 o odbere, úprave a zhodnotení alebo zneškodnení odpadovd

Dodatok č.5

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

EBA, s.r.o.

23.01.2019

Dodatok č.5 k Rámcovejzmluve č.Z53110012 o odbere, úprave,zhodnotení alebo zneškodnení odpadov o

Dodatok č.5

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

EBA, s.r.o.

22.01.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

OU1/2019

66,00 EUR šesťdesiatšesť

Obec Pusté Úľany

osobnyudaj.sk,s.r.o.

15.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkudku

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkua

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.12.2018

Zmluva o dielo

OU36/2018

8 800,00 EUR osemtisícosemsto

Obec Pusté Úľany

SunFit s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: