Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUPÚ-286/2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený-Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť