Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUPÚ-29/2022

Informácia o úrovni vytriedenia odpadu za rok 2021

Vyvesené: 28. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 6. 2022

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť