Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUPÚ-29/2021/3

Potvrdenie sadzby poplatku na obdobie 1.3.2022 až 28.2.2023

Vyvesené: 28. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 3. 2023

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť