Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUPÚ-29/2021/2

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2021

Vyvesené: 28. 2. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Zuzana Botlova

Späť