Starosta obce Pusté Úľany v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   vymenoval zapisovateľku miestnej volebnej komisie:

Danielu Bednárikovú

Tel: 0911 192 737

email: ou@pusteulany.sk

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany

V Pustých Úľanoch,  dňa 19. 7. 2022