Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2017

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.385

OU42/2017

404,04 EUR štyristoštyri

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.11.2017

Zmluva - kanlizácia

14/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Cibrínová Veronika

24.10.2017

Zmluva o bežnom účte

OU41/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

24.10.2017

Zmluva o vkladovom účte

OU40/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

11.10.2017

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny

OU39/2017

15,00 EUR pätnásť

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

11.10.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU38/2017

100,00 EUR sto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák,advokát

11.10.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU37/2017

30 693,13 EUR tridsaťtisícšesťstodeväťdesiattri eur trinásť centovsem

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

02.10.2017

Zmluva o dielo

OU36/2017

500,00 EUR päťsto

Marián Bango

Obec Pusté Úľany

19.09.2017

Zmluva - kanalizácia

13/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Palšovičová Anna

19.09.2017

Zmluva - kanalizácia

12/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Kadlubiak Miloš

06.09.2017

Zmluva o dielo

OU35/2017

63 249,11 EUR šesťdesiattritisícdvestoštyridsaťdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

06.09.2017

Záložná zmluva č.200/535/2015

OU 34/2017

641 520,00 EUR šesťstoštyridsať jednapäťstodvadsať

Obec Pusté Úľany

Štátny fond rozvoja bývania

25.08.2017

Zmluva o dielo

OU33/2017

31 067,40 EUR tridsaťjedenšeťdesiatsedem

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

23.08.2017

Zmluva - kanalizácia

11/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Gaál Šrefan

07.08.2017

Mandátna zmluva

OU32/2017

1 524,84 EUR Tisícpäťstodvadsaťštyri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Mandátna zmluva

OU31/2017

1 227,85 EUR Tisícdvestodvadsaťsedem

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok OU2/2017

0,00 EUR

Lenka Hanzelová

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OU30/2017

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Zmluva - kanalizácia

10/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Viera Púchlová

03.08.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OU29/2017

900,00 EUR Deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.

28.07.2017

Zmluva - kanalizácia

9/2017 K

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Michálek Ivan

28.07.2017

zmluva - kanalizácia

8/2017 K

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Klačan Jozef

19.07.2017

Kúpna zmluva

OU28/2017

667 720,00 EUR Šestošesťdesiasedemtisícsedomstodvadsať

Obec Pusté Úľany

IC Holding, s.r.o.

19.07.2017

Kúpna zmluva

OU27/2017

560,00 EUR Päťstošesťdesiat

AUTOSERVIS M a M,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

18.07.2017

Dodatok č.2 k zmluve č.0187-PRB/2015 zo dňa 01.12.2015

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: