Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU 6/2018

100,00 EUR jednosto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák,advokát

15.03.2018

Kúpna zmluva

OU5/2018

4 550,00 EUR štzyritisícpäťstopäťdesiet

Michal Kubík

Obec Pusté Úľany

28.02.2018

Zmluva o poskytovaní mediačných služieb

0U4/2018

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

PhDr.Daniela Budošová

12.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

OU3/2018

4 200,00 EUR Štyritisícdvesto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

12.02.2018

Zmluva o poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

OU2/2018

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

02.02.2018

Dodatky k Zmluvám o poskytnutí dotácie

Dodatky k Zmluvám o poskytnutí dotácie

Neuvedené

Všetci dodávatelia

Obec Pusté Úľany

25.01.2018

Zmluva č.3/1000097609 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciuo

OU1/2018

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

12.01.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu, zo dňa 21.09.2010

Dodatok č.2

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU50/2017

45,00 EUR štyridsaťpäť

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

18.12.2017

Zmluva o výkone správy domu č.4/2017

OU49/2017

Neuvedené

FINAL BA s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.12.2017

Zmluva č.78/TR/2017 o poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality o štátneho rozpočtu SR na rok 2017

OU48/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.12.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaposkytovaní

OU47/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

05.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Pusté Úľany_01

OU46/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

24.11.2017

Záložná zmluva č.0186-PRB/2015/Z

OU45/2017

Neuvedené

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

23.11.2017

Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.0109000803

OU44/2017

2 209,31 EUR dvetisícdvestodeväť

Obec Pusté Úľany

Komunálna poisťovňa, a.s.

23.11.2017

Nájomná zmluva

OU43/2017

25,00 EUR dvadsaťpäť

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.11.2017

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.385

OU42/2017

404,04 EUR štyristoštyri

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

24.10.2017

Zmluva o bežnom účte

OU41/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

24.10.2017

Zmluva o vkladovom účte

OU40/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

11.10.2017

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny

OU39/2017

15,00 EUR pätnásť

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

11.10.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU38/2017

100,00 EUR sto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák,advokát

11.10.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU37/2017

30 693,13 EUR tridsaťtisícšesťstodeväťdesiattri eur trinásť centovsem

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

02.10.2017

Zmluva o dielo

OU36/2017

500,00 EUR päťsto

Marián Bango

Obec Pusté Úľany

06.09.2017

Zmluva o dielo

OU35/2017

63 249,11 EUR šesťdesiattritisícdvestoštyridsaťdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

06.09.2017

Záložná zmluva č.200/535/2015

OU 34/2017

641 520,00 EUR šesťstoštyridsať jednapäťstodvadsať

Obec Pusté Úľany

Štátny fond rozvoja bývania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: