A picture

Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

14.04.2021 - 31.12.2021

Vývoz septik

23.03.2021 - 31.10.2021

Sadzobník TKO 2021

17.03.2021 - 18.03.2024

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

17.03.2021 - 18.03.2024

Sčítanie- plagát

NOVÉ ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Vážený spoluobčania,

výkon zdravotníckych služieb je v dnešnej dobe viac ako potrebný a mnoho obcí a miest bojuje s problémom nedostatku zdravotníckych pracovníkov a tiež chátrajúcimi budovami jednotlivých ordinácii. Obec sa k tejto problematike postavila čelom a ako ste si určite všimli v našom centre vyrástla nová budova, ktorá nám zásadným spôsobom zmenila výzor centra obce. Som veľmi rád, že sa nám podarilo postaviť si vlastné zdravotné stredisko, ktoré je sústredené práve v tejto budove. Veľkým plusom je koncentrácia jednotlivých ordinácii na jednom mieste a úplná lekáreň, nie len výdajňa liekov. Priestory všetkých ordinácii, ale aj lekárne zodpovedajú podmienkam 21. storočia a tým zlepšujú celkový pocit z návštevy lekára. Je mi nesmiernym potešením, že po mojej veľkej snahe a aj vďaka práci obecného zastupiteľstva sa podarilo zlepšiť komfort a občiansku vybavenosť našich obyvateľov. Verím a prajem aby ste sa v našom zdravotnom stredisku cítili dobre a pohodlne.

Váš starosta    zdrav

Vážení spoluobčania,
 
 nakoľko sa ako okres nachádzame podľa Covid automatu v červenej farbe, nutnosť testovať sa každý týždeň nám odpadá a platnosť certifikátov je 2 týždne. Avšak rodičia, ktorí dávajú svoje deti do škôl/škôlok potrebujú týždenný certifikát a preto sa bude v obci konať testovanie zamerané len pre učiteľov, žiakov a rodičov žiakov. Testovať sa bude len v čase od 8:00 do 12:00 a len registrovaní.
 

Registrácia na testovanie COVID 19

Testovanie

PLOŠNÉ TESTOVANIE v PUSTÝCH ÚĽANOCH

je určené pre obyvateľov vo veku od 15 do 65 rokov. 

Zriadené je jedno odberové miesta v telocvični základnej školy.

Žiadame obyvateľov obce, aby boli tolerantní a prioritne sa na plošné testovanie registrovali len tí obyvatelia, ktorí sa potrebujú pre výkon zamestnania preukázať negatívnym certifikátom.

Registrácia a následné testovanie je povolené len 1 osobe na 1 termín.

Registráciou v rezervačnom systéme udeľujete súhlas obci Pusté Úľany so spracovaním svojich osobných údajov.