A picture

Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

18.01.2021 - 29.01.2024

Testovnia COVID 19- príhovor

18.01.2021 - 26.01.2021

Registrácia testovanie

13.01.2021 - 31.03.2021

SODB

13.01.2021 - 14.01.2024

web stránka SODB

Dobrovolnici

Vážení spoluobčania,
 
počas víkendu sme prešli ďaľším kolom celoplošného testovania - screeningu, kde sa znovu potvrdilo, že naša spolupatričnosť a vzájomná pomoc nás môže len tešiť. Boli sme postavení pred neľahkú úlohu, zabezpečiť kompletnú organizáciu aj logistiku testovania. Štát nám síce poskytol testy, no všetko ostatné dal na plecia samospráve, teda jej vedeniu a vašej ochote sa testovania zúčastniť “dobrovoľne”. Zo strany vedenia obce sme sa snažili pripraviť podmienky tak, aby testovanie bolo čo najbezpečnejšie a najkomfortnejšie. Veľká vďaka patrí každému, kto sa na týchto prípravách podieľal, ale aj nášmu testovaciemu tímu za perfektný priebeh testovania (na foto). V neposlednom rade patrí vďaka aj vám občania, za zodpovedné správanie sa a vašu účasť. Otestovať ste sa prišli 873 a pozitívnych z vás bolo 10, čo je 1,15% zo všetkých testovaných. Prajem vám predovšetkým veľa zdravia a trpezlivosti. Zároveň verím, že nám tieto opatrenia pomôžu čím skôr spolunažívať ako predtým.
 
Ďakujem, váš starosta.