Navigácia

Obsah

Kontakt

 

Obec Pusté Úľany
Hlavná 111/66
925 28 Pusté Úľany
 

starosta obce: Ing. Henrich Čambál

zástupca starostu: Peter Krchnavý                                                                                                                                                                               hlavný kontrolór: Ing. Stanislav Nižňan

podateľňa, matrika, životné prostredie: Zuzana Botlóová (tel. 031/7845121)
pokladňa a evidencia obyvateľstva: Daniela Bednáriková (tel. 031/7845121)
správa daní a poplatkov, správa pohrebiska: Anna Ondrovičová (tel.031/7845160)

ekonomické oddelenie: Mgr. Andrea Kašubová

Spoločný stavebný úrad Pusté Úľany:  Zsolt Galambos
tel: 0948331310
zsolt.galambos@outlook.com
 

údržba: Jozef Krajčovič, Igor Vrbovský, Vladimír Grús, Pavol Fischer

 

Úradné hodiny

Pondelok:  7,30 -12, 00      13,00 -15:30 hod.
Utorok:            Nestránkový deň                -
Streda:       7,30-12,00         13,00- 18.00 hod.
Štvrtok:             Nestránkový deň           -
Piatok:        7,30 - 12:00 hod.

 
tel:  031/7845121        
ou@pusteulany.sk
starosta@pusteulany.sk
 
zmowww.zmo.sk