Navigácia

Obsah

Osobnosti

 

Obec Pusté Úľany je hrdá na bohatstvo významných osobností, ktoré sú späté s jej územím. Medzi najvýznamnejšie osobnosti obce patria:

Ján Ormándi (Ormandy) -spisovateľ
Ján Šuhajda (Shuhajda) – evanjelický farár a literát
Matej Kamenický (Kaménsky) – skladateľ, zakladateľ poľskej opery
Krištof Lyci (Lyczy) – spoluzakladateľom Učenej spoločnosti banskej, zvolenský senior
Ján Lavotta – hudobník, huslista a hudobný skladateľ
Matej Markovič (Markovics, Markovitz) –  evanjelický farár
Juraj Ďurikovič (Jurkovič, Gyurikovits) – geograf a historik
Michal Greguš – slovenský estetik, filozof, pedagóg.
Ján Marcel (Marczell) – botanik a lekár
Štefan Dobšovič (Dobša, Dobšových) – básnik a publicista
Karol Sucháč. – ľudovýchovný pracovník a učiteľ, zakladateľ Gazdovského spolku.
Juraj Moštenan – evanjelický farár, národovec
Vojtech Štibrany – historik, archivár, múzejník

a mnoho ďalších