Menu
Obec Pusté Úľany
Pusté Úľany
rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Odpadové hospodárstvo

Separovaný zber

Separovaný zber skla je zabezpečený prostredníctvom osobitých zberných kontajnerov na sklo  umiestnených: na Čerešňovej ulici, na Hlavnej ulici pri bytovke a pri Jednote, na Pažitnej ulici pri výdaji plynových bômb, na Agátovej ulici (v budúcnosti i v novom stavebnom obvode a v Novom centre).

Separovaný zber PET fliaš je zabezpečený prostredníctvom vriec a osobitých zberných kontajnerov umiestnených na kompostovisku a Lučnom Dvore . Priesvitné  vriecia je potrebné vyložiť v deň zberu na verejne prístupné miesto v  bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie.
Obecný úrad žiada občanov, aby neodkladali PET fľaše a iné plastové obaly mimo separačných nádob. Zároveň žiadame občanov, aby PET fľaše pred tým, ako ich vhodia do separačných nádob a vriec, deformovali (pošliapali) a zmenšili tak ich objem. Zmenšením objemu fliaš znížime početnosť vývozov kontajnerov a tým i finančné náklady na likvidáciu odpadu. Neplaťme za vzduch vo fľašiach, ale za vyvezené plasty!

Dvakrát ročne (na jar a jeseň) obec zabezpečuje bezplatnú likvidáciu elektronického odpadu. Termín a presný spôsob zberu bude včas spresnený oznamom v miestnom rozhlase.

Separovaný zber papiera je zabezpečený podľa harmonogramu vývozu na kalendárny rok. Priesvitné  vriecia je potrebné vyložiť v deň zberu na verejne prístupné miesto  bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie.

Zber papiera v obci zabezpečuje dvakrát ročne aj Základná škola. Termín a spôsob zberu bude včas spresnený oznamom v miestnom rozhlase.

Likvidáciu ostatných separovaných odpadov (železo, akumulátory a pod.) možno podľa potreby občanov dohodnúť na Obecnom úrade.

Biologicky recyklovateľný odpad

Obecný úrad informuje občanov, že môžu bezplatne likvidovať biologicky recyklovateľný odpad na obecnom kompostovisku, ktoré sa nachádza na hospodárskom dvore Poros (pri vchode na hnojisko vedľa farmy HŠ SEMA). Na obecné kompostovisko možno vyvážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, polí a domácností (kvety, lístie, pokosená tráva, zhnité ovocie a zeleninu, vypletú burinu, popol z dreva, hobliny, drevené piliny, hnoj a trus, ako i ostatné biologicky rozložiteľné netoxické látky, ktoré na mieste v čase: v sobotu od 14.00-17.00 hod. preberie zaškolený pracovník obce.
Trikrát ročne (začiatkom apríla, a koncom júla a októbra) obec zabezpečí zvoz biologicky recyklovateľného odpadu prostredníctvom zberu obecným traktorom. Občania môžu odpad naložiť na vlečku, ktorá bude pristavená na zberných miestach. Podrobnosti termínu a spôsobu zberu budú spresnené oznamom v miestnom rozhlase. V prípade potreby si môžu občania objednať za odplatu aj individuálny zvoz biologického odpadu.
Týmto upozorňujeme občanov, že likvidácia TKO či biologicky recyklovateľného odpadu jeho spaľovaním či jeho voľným ukladaním mimo priestory a zariadenia na to určené je prísne zakázaná a bude riešená v priestupkovom konaní.

Likvidácia stavebných odpadov

Obec štyrikrát ročne (spravidla koncom marca, júna, septembra a novembra) zabezpečuje likvidáciu stavebných odpadov prostredníctvom ich zberu a zvozu vo veľkokapacitných kontajneroch (VKK). Termín a spôsob zberu bude spresnený oznamom v miestnom rozhlase. V prípade potreby si občania môžu za odplatu objednať individuálne pristavenie VKK pre ich potreby.
Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov, že ukladanie odpadov mimo veľkokapacitné kontajnery či ich nadmerné nakladanie je zakázané. Zároveň upozorňujeme občanov, že vysýpanie smetí na verejné priestranstvá (a akékoľvek priestranstvá, ktoré nie sú výslovne označené na ukladanie odpadov) je zakázané a bude postihované ako priestupok proti životnému prostrediu. Vzhľadom na finančnú náročnosť likvidácie TKO veľkokapacitnými kontajnermi žiadame občanov, aby biologicky recyklovateľný odpad vyvážali na obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza na hospodárskom dvore Poros. Neplaťme za to, čo môžeme zlikvidovať zadarmo!

Likvidácia splaškov a odpadových vôd

1) Obec Pusté Úľany zabezpečuje vývoz a likvidáciu splaškov a odpadových vôd od vlastníkov nehnuteľnosti podľa čl. I. ods. 1. Dodatku č.2/2022 ku VZN 4/2008 obce Pusté Úľany za cenu:

a) pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Pusté Úľany a zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Pusté Úľany: 35,- €/cisternu,

b) pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Pusté Úľany a zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Pusté Úľany v časti Lúčny Dvor: 40,-€/cisternu,

c) pre ostatné fyzické a právnické osoby so sídlom v obci Pusté Úľany: 45,-€/cisternu                                a v časti Lúčny dvor 50,-€/cisterna.

Vlastník nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na verejnú kanalizáciu, alebo domové čističky odpadových vôd, je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy, prípadne septikov a po jej naplnení zabezpečiť jej vývoz do miestnej ČOV, prípadne zabezpečiť vývoz oprávnenou organizáciou. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad likvidovať min. 1x ročne s predložením dokladu o jeho likvidácii. V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 ods. 1, písm. b, vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV bez povolenia. Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky.

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu od 1.1.2023  sú uvedené v položke POPLATKY.

Obec

Sviatok

Meniny má Viktor, Porfýr

Zajtra má meniny Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

FOND

Envitomentálne centrum

Typ: JPG obrázok, Velkosť: 123.4 kB

Zberný dvor 

Typ: JPG obrázok, Velkosť: 133.16 kB

Poskytnutá dotácia na rok 2019 z Uradu vlady

Slovenskej republiky

srdceATLETICKÁ DRÁHA (287.04 kB)

DETSKÉ IHRISKO (264.91 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odkazy