Navigácia

Obsah

Symboly obce

 

Súčasný erbSymboly obce – erb, pečať, vlajka ako aj obradná reťaz – tématicky odzrkadľujú dejiny obce a vychádzajú z historickej pečate obce z druhej polovice 19. storočia.

 
Súčasný erb obce bol prijatý a a zapísaný do Heraldického registra Slovenska v roku 1998. 

Obnovený erb má takúto podobu: v červenom štíte na striebornom trojvrší je znázornený zlatý dvojchvostý lev, držiaci striebornú šabľu (so striebornou rukoväťou, zlatou priečkou a zlatým gombíkom) s nabodnutou tureckou hlavou. Farbami erbu sú červená, biela a žltá. Kovmi sú striebro a zlato.

 
Vlajka obceVlajka obce vychádza z erbu a pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu: v červenej (v pomere 2/10), bielej (1/10), červenej (1/10), žltej (2/10), červenej (1/10), bielej (1/10) a červenej (2/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi.
 
Pečať obce rešpektuje motív pôvodnej obecnej pečate, ktorá vznikla v druhej polovici 19. storočia. Jej razidlo je okrúhle a zobrazuje erb obce s nápisom „Obec Pusté Úľany“.
 
Symbolom samosprávy vykonávajúcej kompetencie štátnej správy je aj zlatá reťaz, ktorá taktiež zobrazuje erb obce.

Symboly obce Pusté Úľany sú zapísané v Heraldickom registri Slovenska pod číslom P – 111/98.