Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2016

Dodatok č.1 k zmluve č.0187_PRB-2015

Dodatok č.1

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

19.12.2016

Dodatok č.1 k zmluve č.0186-PRB-2015

Dodatok č.1

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

28.11.2016

Zmluva č.119517 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

O35/2016

58 000,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Pusté Úľany

11.11.2016

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

11.11.2016

Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2015

Dodatok č.2

Neuvedené

IC Holding, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

29.06.2016

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov

O21/2016

0,00 EUR

RECYKLOGROUP,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby

OU1/2017

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Pusté Úľany

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu

Dohoda

0,00 EUR

SPP-distribúcia ,a.s.

Obec Pusté Úľany

Dodatok č.1 k Zmluve 4/2015

Dodatok č.1

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Príloha č.2 k Dodatku č.4 k Rámcovej zmluve č.Z53110012

Príloha č.2 k Dod.č.4

0,00 EUR

EBA, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.20160925-1

Dodatok č.2 k Zmluve O33

0,00 EUR

VIKINGS s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.20160925-1

Dodatok č.1 ku zmluve O33/2016

0,00 EUR

VIKINGS s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O33/2016

68 461,15 EUR

VIKINGS s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby

O32/2016

0,00 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluvy na dotácie spoločenským organizáciám

Zmluvy na dotácie spoločenským organizáciám

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Všetci odberatelia

Zmluva o pripojení

O31/2016

0,00 EUR

GOLEM TECH, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy

O30/2016

0,00 EUR

GOLEM TECH, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O29/2016

14 957,16 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Zmluva o budúcej zmluve

O28/2016

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

O27/2016

1 050,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

O24/2016

36 588,56 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O26/2016

62 260,32 EUR

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

O23/2016

1 217,05 EUR

Obec Pusté Úľany

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

O22/2016

1 659,36 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

O25/2016

268,42 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: