Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.07.2021

Príkazná zmluva č.13/MR11/202001

OU15/2021

500,00 EUR päťsto

Mikroregión 11 PLUS

Obec Pusté Úľany

07.07.2021

Mandátna zmluva

OU/14/2021

Neuvedené

Mgr. Janka Melišová

Obec Pusté Úľany

30.06.2021

Mandátna zmluva

OU13/2021

660,00 EUR šestošesťdesiat

Obec Pusté Úľany

Maroš Mičáni

28.05.2021

Dohoda č.21/05/010/13 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta

24.05.2021

Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.6

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo životného prostredia SR

24.05.2021

Dodatok č.7 k poistnej zmluve

Dodatok č.7

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Komunálna poisťovňa, a.s.

17.05.2021

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Dodatok č.1/2021

30,00 EUR tridsať

MUDr. Michal Hudák

Obec Pusté Úľany

29.04.2021

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č.KŽP-PO-4-SC431-2017-19/H369

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

22.04.2021

Servisná zmluva

OU12/2021

Neuvedené

ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.04.2021

Zmluva o dielo a o poskytovaní technickej služby

OU11/2021

2 334,24 EUR dvetisíctristotridsaťštyri

ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

21.04.2021

Poistná zmluva

OU9/2021

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Pusté Úľany

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

OU8/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Pusté Úľany

26.03.2021

Dodatok č1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

01.03.2021

Nájomná zmluva č.01/2021-ZS

OU7/2021

140,73 EUR

PolaDent s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.02.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

394 765,02 EUR tristodeväťdesiatštyritisícsedemstšesťdesiatpäť

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

19.02.2021

Zmluva o dodávke plynu

OU6/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

18.02.2021

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č

Dodatok č.4

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

18.02.2021

Zmluva o dielo

OU5/2021

1 860,00 EUR tisícosemstošesťdesiat

ARCHEOCENTER s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.02.2021

Zmluva o dodávke plynu

OU4/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

08.02.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

OU3/2021

195,00 EUR stodeväťdesiatpäť

Obec Pusté Úľany

Galileo Corporation

27.01.2021

Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 12.9.2019

Dodatok č.2

Neuvedené

Office21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

25.01.2021

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 12.09.2019

Dodatok č.1

Neuvedené

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

21.01.2021

poistná zmluva

OU2/2021 199000315

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Komunálna poisťovňa, a.s.

13.01.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OU1/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

04.01.2021

Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločnej úradovne zo dňa 17.1.2003 zmenenú Dodatkom č.1 zp dňa 21.3.2013š

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Abrahám

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: