Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

OU32/2019

8 333,00 EUR osemtisíctristotridsaťtri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

10.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

OU31/2019

100 000,00 EUR stotisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

12.08.2019

Nájomá zmluva

OU30/2019

1,00 EUR jedno euro

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Obec Pusté Úľany

02.08.2019

Zmluva o dielo

OU29/2019

133 895,86 EUR stotridsaťtritisícosemstodeväťdesiatpäť

MAZY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

31.07.2019

Zmluva č.13434408U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

OU28/2019

180 000,00 EUR stoosemdesiattisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

26.07.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013, DODATOK č.1

OU27/2019

2 619 159,88 EUR dvamilióny šesťstodevätnásťstopäťdesiatdeväť

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

22.07.2019

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

OU26/2019

231,00 EUR dvestotridsaťjedna

Obec Pusté Úľany

TOPTOM, s.r.o.

19.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU25/2019

338 990,00 EUR tristotridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiat

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo životného prostredia SR

19.07.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

OU24/2019

600,00 EUR šesťsto

Obec Pusté Úľany

Trnavský samosprávny kraj

09.07.2019

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

OU23/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.07.2019

Zmluva o dielo

OU22/2019

Neuvedené

PROUNION, a.s.

Obec Pusté Úľany

19.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OU21/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

Daniela Davies

17.06.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU20/2019

100,00 EUR sto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák

13.06.2019

Zmluva o poskytnutí strážnej služby

OU19/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

WALL Partners a.s.

04.06.2019

Zmluva o sponzoringu

OU18/B/2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Obec Pusté Úľany

MAROX s.r.o.

04.06.2019

Zmluva o sponzoringu

OU18/A/2019

500,00 EUR päťsto

Obec Pusté Úľany

SEMA HŠ, s.r.o.

30.05.2019

Zmluva o poskytnutí reklamných služieb

OU17/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Pusté Úľany

HB REAVIS Slovakia a.s.

30.05.2019

Zmluva o dielo

OU16/2019

190 198,80 EUR stodeväťdesiattisícstodeväťdesiatosem

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

29.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU15/2019

19,90 EUR devätnásť

Obec Pusté Úľany

KALIANT s.r.o.

23.05.2019

Zmluva o odbere odpadu

OU14/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TIRTRADE spol. s r.o.

23.05.2019

Zmluva o sponzoringu

OU13/2019

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Pusté Úľany

AGROMAČAJ a.s.

22.05.2019

Zmluva o dielo

OU12/2019

78 216,85 EUR sedemdesiatosemtisícdvestošestnásť

CS, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

20.05.2019

Zmluva o sponzoringu

OU11/2019

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Pusté Úľany

DAR7 Construction s.r.o.

09.05.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

OU10/2019

8 640,00 EUR osemtisícšesťstoštyridsať

Obec Pusté Úľany

SunFit s.r.o.

03.05.2019

Zmluva o nájme nebytového priestoru

OU8/2019

125,00 EUR stodvadsaťpäť

PREVENTÍVA s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: