Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OU1/2022

25 092,00 EUR dvadsaťpäťtisícdeväťdesiatdva

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

10.12.2021

Zmluva o pripojení

OU32/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU31/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU30/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU29/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU28/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU27/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU26/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU25/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU24/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU23/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

02.12.2021

Mandátna zmluva

OU22/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

CEVEO s.r.o.

29.11.2021

Zmluva a Dodatok č.1 o spolupráci medzi koordinátorom a beneficientom

OU20/2021

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

25.10.2021

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficientom

OU20/2021

3,00 EUR tritisíc

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

13.09.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OU19/2021

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.

09.09.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013,dodatok č. 2

7/2013 dodatok.č. 2

2 795 825,73 EUR dva milionysedemstodeväťdesiaťpäťtisícosemstodvadsaťpäť,73

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

02.09.2021

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Dohoda

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

20.08.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

OU18/2021

150 000,00 EUR stopäťesiattisíc

René Müller,Lucia Müller

Obec Pusté Úľany

26.07.2021

Zámenná zmluva na pozemok

OU17/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo

16.07.2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

OU16/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

ESPIK Group s.r.o.

13.07.2021

Príkazná zmluva č.13/MR11/202001

OU15/2021

500,00 EUR päťsto

Mikroregión 11 PLUS

Obec Pusté Úľany

07.07.2021

Mandátna zmluva

OU/13/2021

Neuvedené

Mgr. Janka Melišová

Obec Pusté Úľany

30.06.2021

Mandátna zmluva

OU14/2021

660,00 EUR šestošesťdesiat

Obec Pusté Úľany

Maroš Mičáni

16.06.2021

Zmluva o dielo č.20210616/RKR

OU12/2021

43 187,17 EUR štyridsaťtritisícstosemdesiatsedem

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.05.2021

Dohoda č.21/05/010/13 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: