Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU23/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

02.12.2021

Mandátna zmluva

OU22/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

CEVEO s.r.o.

29.11.2021

Zmluva a Dodatok č.1 o spolupráci medzi koordinátorom a beneficientom

OU20/2021

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

25.10.2021

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficientom

OU20/2021

3,00 EUR tritisíc

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

13.09.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OU19/2021

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.

09.09.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013,dodatok č. 2

7/2013 dodatok.č. 2

2 795 825,73 EUR dva milionysedemstodeväťdesiaťpäťtisícosemstodvadsaťpäť,73

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

02.09.2021

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Dohoda

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

20.08.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

OU18/2021

150 000,00 EUR stopäťesiattisíc

René Müller,Lucia Müller

Obec Pusté Úľany

26.07.2021

Zámenná zmluva na pozemok

OU17/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo

16.07.2021

Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

OU16/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

ESPIK Group s.r.o.

13.07.2021

Príkazná zmluva č.13/MR11/202001

OU15/2021

500,00 EUR päťsto

Mikroregión 11 PLUS

Obec Pusté Úľany

07.07.2021

Mandátna zmluva

OU/13/2021

Neuvedené

Mgr. Janka Melišová

Obec Pusté Úľany

30.06.2021

Mandátna zmluva

OU14/2021

660,00 EUR šestošesťdesiat

Obec Pusté Úľany

Maroš Mičáni

16.06.2021

Zmluva o dielo č.20210616/RKR

OU12/2021

43 187,17 EUR štyridsaťtritisícstosemdesiatsedem

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

01.06.2021

Zmluva o bezodplatnom užívaní nenuteľnosti

OU2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Obecný podnik Pusté Úľany s.r.o.

28.05.2021

Dohoda č.21/05/010/13 o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta

24.05.2021

Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.6

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo životného prostredia SR

24.05.2021

Dodatok č.7 k poistnej zmluve

Dodatok č.7

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Komunálna poisťovňa, a.s.

17.05.2021

Dodatok č.1/2021 k Zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti

Dodatok č.1/2021

30,00 EUR tridsať

MUDr. Michal Hudák

Obec Pusté Úľany

29.04.2021

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č.KŽP-PO-4-SC431-2017-19/H369

Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

22.04.2021

Servisná zmluva

OU11/2021

Neuvedené

ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.04.2021

Zmluva o dielo a o poskytovaní technickej služby

OU10/2021

2 334,24 EUR dvetisíctristotridsaťštyri

ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

21.04.2021

Poistná zmluva

OU9/2021

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Pusté Úľany

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

OU8/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Pusté Úľany

26.03.2021

Dodatok č1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: