Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obcev

OU9/2019

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Pusté Úľany

26.04.2019

DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE

DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE

Neuvedené

BAB Poradenstvo, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

08.04.2019

Rámcová zmluva o spolupráci č.3-2019

OU6/2019

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

08.04.2019

Nájomná zmluva s právom stavby č.850730001-2-2019-NZsPS

OU7/2019

154,00 EUR stopäťdesiatštyri

Obec Pusté Úľany

Železnice Slovenskej republiky

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OU5/2019

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť

01.04.2019

Zmluva o dielo

OU4/2019

57 720,44 EUR päťdesiatsedemtisícsedemsodvadsať

PARA INVEST s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

OU3/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

04.03.2019

Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytovaní dotácie na podporu športu na rok 2018 č.167/2018

Dodatok č.1/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

22.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.4/2019

OU02/2019

Neuvedené

Atoz Grant, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

23.01.2019

Dodatok č.5 k Rámcovejzmluve č.Z53110012 o odbere, úprave,zhodnotení alebo zneškodnení odpadov o

Dodatok č.5

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

EBA, s.r.o.

22.01.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

OU1/2019

66,00 EUR šesťdesiatšesť

Obec Pusté Úľany

osobnyudaj.sk,s.r.o.

15.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkudku

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkua

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.12.2018

Zmluva o dielo

OU36/2018

8 800,00 EUR osemtisícosemsto

Obec Pusté Úľany

SunFit s.r.o.

12.12.2018

Rámcová zmluva o spolupráci 3-2018

OU35/2018

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

06.12.2018

Dodatok č.3

Dodatok č.3 k Zmluve o zbere odvoze a zneškodňovan

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

19.11.2018

Zmluva č.3/TR/2018

OU33/2018

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

OU32/2018

38 982,00 EUR tridsaťosemtisícdeväťstoosemdesiatdva

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

18.10.2018

Zámenná zmluva

OU31/2018

Neuvedené

Marian Boris,Gabriela Borisová

Obec Pusté Úľany

16.10.2018

Kúpna zmluva a zriadenie vecného bremena

OU30/2018

1 600,00 EUR tisícšesťsto

Eva Dudášová, Miroslav Dudáš

Obec Pusté Úľany

12.10.2018

Zmluva o dielo

OU29/2018

10 526,50 EUR desaťtisícpäťstodvadsaťšesť

Viliam Scibrányi

Obec Pusté Úľany

26.09.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálnreho fondu formou dotácie

OU25/2018

80 000,00 EUR osemdesiattisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

18.09.2018

Zmluva o dielo

OU26/2018

10 764,00 EUR desaťtisícsedemstošesťdesiatštyri

UNITEAM HD s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.08.2018

Zmluva o dielo

OU27/2018

12 249,99 EUR dvanásťtisícdvestošyridsaťdeväť

REMU Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.08.2018

Zmluva o dielo

OU28/2018

11 026,50 EUR jedenásťtisícdvadsaťšesť

REMU Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: