Navigácia

Obsah

Prvá písomná zmienka

 

Prvá známa písomná zmienka dotýkajúca sa územia obce pochádza z roku 1221. Nachádza sa v listine uhorského kráľa Ondreja II, ktorou venoval za odmenu svojmu vernému Sazlovi tri poplužia zeme Tewel, patriacej k Bratislavskému hradu. Villam Fudemus, ako sa v texte názov obce vyskytuje, slúžil na označenie tohto územia. Listina je dnes uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.

Uvedená villa Fudemus bola pôvodne usadlosťou, ktorá bola súčasťou širšieho územného komplexu. Ten pozostával z viacerých sídiel, ktoré obývali kráľovskí včelári. Komplex sa pravdepodobne  pôvodne nachádzal na území dnešných Pustých i Veľkých Úľan a veľkej časti Sládkovičova až po dnes už neexistujúci Dudvágseg. Súvislosť historického pomenovania s včelárstvom a daným územím dokumentuje názov komplexu (Apca, Apka; lat. apiarius – včelár). Historici preto dodnes vedú spory, či uvedené pomenovanie villa Fudemus skutočne označovalo obec, ktorá sa nachádzala na území dnešných Pustách Úľan, alebo len akúsi usadlosť v blízkom okolí.  

Túto pochybnosť však istotne nemáme pri listine z 31. mája 1301, v ktorej je pomenovanie Fudemus v podobe Fydimis použité na označenie inej usadlosti (Tárnok), a to nepochybne v zmysle označenia práve dnešnej obce Pusté Úľany.
Ako je teda zrejmé, pomenovanie obce sa už od jej počiatkov menilo v súvislosti so zmenami historických i etnických okolností.