Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo Obce Pusté Úľany v zmysle § 18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 13.6.2017.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie vlast. poľov. revírov Stiahnuté: 155x | 09.09.2019

Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia verejnou vyhláškou Stiahnuté: 273x | 13.06.2018

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 285x | 14.08.2017

VZN 1/2017 ÚPO Stiahnuté: 286x | 18.10.2017

Oznámečnie o začatí konania Stiahnuté: 341x | 16.06.2017

Oznam o predaji ornej pôdy Stiahnuté: 460x | 25.10.2016

Stránka

  • 1