Navigácia

Obsah

Historické pamiatky a objekty

Historické pamiatky obec postupne renovuje a modernizuje. Vidieť aj nové prírastky v občianskej vybavenosti.

Z dvanástich významných pamiatok obce zostáva na roziahlejšiu renováciu (k roku 2016)  ešte Kaplnka Navštívenia Panny Márie v cintoríne a tiež Kaplnka sv. Jozefa na Hlavnej ulici. Rekonštrukciu vyžaduje, i keď nieje pamiatkovou budovou, starý OU, kde majú v súčasnosti stánky niektoré spoločenské kluby. Po rozsiahlej obnove a modernizácie r.k.kostola sv. Ladislava, bola zrealizovaná  odborná reštaurácia  organu Vincenta Možného z 18 storočia.

Tradičný vidiecky charakter výstavby  v centre obci  výrazne pozmenil  bytový dom s priestormi Obecného úradu a pošty, spestrený priľahlým parkom a fontánkou, modernou autobusovou zastávkou a parkoviskom. Významné zmeny nastali aj vybudovaním nových parkovísk pri cintoríne a r.k. kostole spolu s obnovou povrchu cesty  na Pavlice. Ďalšie nové projekty občianskej vybavenosti sú už pripravené na realizáciu.Ide najmä o projekty  výstavby  zdravotného strediska a protiľahlej tržnice. Projekt výstavby 13 bytového domu spolu s úpravou parkoviska Coop Jednoty a autobusovej zastávky sa už začal realizovať.

Fotografie: M. Fikar