Obsah

NOC KOSTOLOV 2014

Počas večera 23. mája sa v našej obci opätovne uskutočnila Noc kostolov.

Z dôvodu rekonštrukcie kostola sa tentokrát uskutočnila pri Kaplnke navštívenia Panny Márie a celý program bol zameraný práve na mariánsky kult a priblíženie histórie kaplnky, jej výzdoby. Návštevníci si mohli prezrieť interiér kaplnky, dozvedieť sa čo to, o jej barokovej výzdobe z úst Mgr. Zuzany Dzurňákovej, PhD z Katedry Dejín umenia FF TU. Zároveň si mohli vypočuť prednášku o projekte Dobrá novina, vystúpenie zboru Úľančanka a povestným vyvrcholením bolo vystúpenie detí v dramatizácii povesti o pustoúľanskej lipke. K príjemnej atmosfére prispelo nielen pekné počasie, ale aj milé občerstvenie a priateľská nálada všetkých zúčastnených.

Fotografie. M.Fikar