Navigácia

Obsah


Predstavitelia obce

 

starosta obce: Ing. Henrich Čambál
zástupca starostu: Peter Krchnavý
hlavný kontrolór: Ing. Stanislav Nižňan
matrikárka, podateľňa, životné prostredie: Zuzana Botlóová (tel. 031/7845121)
pokladňa a evidencia obyvateľstva: Daniela Bednáriková (tel.031/7845121
správa daní: Anna Ondrovičová (tel.031/7845160)
ekonomické oddelenie: Mgr. Andrea Kašubová (tel.031/7845160)
údržba: Jozef Krajčovič
   
  Igor Vrbovský

                                                                                               Vladimír Grús