Navigácia

Obsah

Zápisnice a uznesenia OZ v roku 2022

Zápisnica a uznesenia z prvého zasadnutia OZ 09.03.2022 (149.76 kB)

 

Zápisnice a uznesenia OZ v roku 2021

Zápisnica a uznesenia z piateho zasadnutia OZ 15.12.2021 (131.47 kB)

Zápisnica a uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 25.11.2021 (149.67 kB)

Zápisnica a uznesenia z tretieho zasadnutia OZ 31.8.2021 (135.03 kB)

Zápisnica a uznesenia druhého zasadnutia OZ 09.06.2021 (201.54 kB)

Zápisnica a uznesenia z prvého zasadnutia OZ 10.03.2021 (110.34 kB) (110.41 kB)

Zápisnice zo zasadnutia komisií OZ 2020

Zápisnica zo zasadnutia dopravnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie OZ

 

Zápisnice a uznesenia OZ v roku 2020

Zápisnica a uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 16.12.2020 (136.22 kB)

Zápisnica a uznesenia z piateho zasadnutia OZ 26.11.2020 (119.33 kB)

Zápisnica a uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 26.8.2020

Zápisnica a uznesenia z tretieho zasadnutia OZ 30.4.2020

Zápisnica a uznesenia z prvého zasadnutia OZ 29.1.2020

Zápisnica a uznesenia z druhého zasadnutia OZ 19.2.2020

 

Zápisnice a uznesenia OZ v roku 2019

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ 20.12.2019

Uznesenia zo siedmeho zasadnutia OZ 20.12.2019

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ 12.12.2019

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 12.12.2019

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 27.11.2019

Uznesenia z piateho zasadnutia OZ 27.11.2019

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ 21.8.2019

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 21.8.2019

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ 22.5.2019

Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ 22.5.2019

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ 13.3.2019

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ 13.3.2019

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ 16.1.2019

Uznesenia z prvého zasadutia OZ 16.1.2019

ROK 2018

Uznesenia z ustanovujúceho OZ 05.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho OZ 05.12.2018

Uznesenia z piateho zasadnutia OZ 31.10.2018

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 31.10.2018

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia  OZ 12.09.2018

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ 12.09.2018

Uznesenia zo zasadnutia OZ 20.06.2018

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ 20.06.2018

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ 25.4.2018

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ 25.4.2018

Zápisnica z prvého zadadania OZ 27.2.2018

Uznesenia z prvého zasadania OZ 27.2.2018

Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ 20.06.2018

ROK 2017

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ 13.12.2017

Uznesenia zo šiesteho zasadnutia OZ 13.12.2017

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 15.11.2017

Zápisnica zo zasadania Komisie pre pridelenie obecných nájomných bytov 8.11.2017

Uznesenia z piateho zasadnutia OZ 15.11.2017

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ 21.9.2017

Uznesenia zo štvrtého zasadnutia OZ 21.9.2017

Zápisnica z tretieho zasadnutia OZ 13.6.2017

Unesenia z tretieho zasadnutia OZ 13.6.2017

Uznesenia z druhého zasadnutia OZ 17.05.2017

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ 17.05.2017

Uznesenia z prvého zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2017

Zápisnica z prvého zasadnutia OZ 14.3.2017

 

 

 

 

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2015

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany z roku 2014