Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Mandátna zmluva

29/2015

1 006,46 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

28/2015

1 123,63 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

27/2015

330,96 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

26/2015

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o spolupráci

25/2015

65,00 EUR

Mesto Trnava

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

24/2015

7 230,77 EUR

AMONIT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

23/2015

17 633,94 EUR

Verejno-prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o združenej dodávke elektriny

22/2015

0,00 EUR

SE Predaj, s.r.o

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

21/2015

7,90 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.051 2015

20/2015

1 900,00 EUR

EUFC SK s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

19/2015

826,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

18/2015

3 200,00 EUR

Ing.Štefan Müller,g.a.m-projekčná kancelária

Obec Pusté Úľany

Zmluva o vyhotovení diela

17/2015

19 680,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Leasingová zmluva

16/2015

26 773,20 EUR

ČSOB Leasing,a.s.

Obec Pusté Úľany

Kúpna zmluva

15/2015

3 490,00 EUR

Obec Pusté Úľany

AUTOSERVIS M a M,s.r.o.

Zmluva o dielo

14/2015

700,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

13/2015

320,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

Nájomná zmluva Lenka Hanzelová

12/2015

240,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Lenka Hanzelová

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

03/2015

900,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o výpožičke MVSR

04/2015

1 258,80 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom

05/2015

19,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo Smart project

06/2015

13 446,32 EUR

Smart project s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

07/2015

0,00 EUR

ENVIROPOL, s.r.o., organizačná zložka

Obec Pusté Úľany

Nájomná zmluva Pavel Gajarský

08/2015

1 000,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Pavel Gajarský

Dodatok č.1 k zmluve 012015

Dodatok č.1 k zmluve 012015

0,00 EUR

Ing. Štefanec Roman

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: