Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dielo č.01/2016/P

O1/2016

4 242,28 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Dodatok č4 k Rámcovej zmluve č.Z53110012 o dbere,úprave,zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

Dodatok

0,00 EUR

EBA, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1111104

40/2015

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1111091

39/2015

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

48/2015

0,00 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby-kamerový systém

43/2015

1 986,00 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o úvere

47/2015l

416 980,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Pusté Úľany

Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií

41/2015

0,00 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb

44/2015

0,00 EUR

Star EU a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

46/2015

32 920,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

45/2015

224 530,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby-alarm

42/2015

1 180,20 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy

Dodatok

32 920,00 EUR

Innovia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

38/2015

65,00 EUR

JUDr.Martin Hudák,advokát

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

37/2015

4 540,00 EUR

Vladimír Šidla

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

36/2015

10 148,60 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

35/2015

3 332,03 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

34/2015

28 339,86 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

33/2015

451,18 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

32/2015

1 153,25 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

31/2015

723,10 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

30/2015

209,77 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

29/2015

1 006,46 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

28/2015

1 123,63 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Mandátna zmluva

27/2015

330,96 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: