Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2022

ZMLUVA o ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

OU 08/2022

11 745,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

08.04.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU9/2022* IROP-Z-302011AKA1-121-48

139 786,17 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Pusté Úľany

29.03.2022

Zmluva o dielo č.2/2022

OU11/2022

131 405,56 EUR stotridsaťjedentisícštyristopäť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

25.03.2022

Memorandum o spolupráci

OU10/2022

Neuvedené

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

OU7/2022

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

OU6/2022

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

OU5/2022

490,00 EUR štyristodeväťdesiat

Obec Pusté Úľany

Galileo Corporation

21.03.2022

Zmluva o poskytovaní:Servisu PC a správy počítačovej siete a zabezpečovacieho systému

OU13/2022

Neuvedené

BWcom s.r.o.

Obec Pusté Úľany

17.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

OU12/2022

490,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

23.02.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

ENVIROPOL, s.r.o., organizačná zložka

14.02.2022

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.002

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

28.01.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej yzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

OU4/2022

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Obec Pusté Úľany

28.01.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU3/2022

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

RIGHT POWER, a.s.

27.01.2022

Kúpna zmluva

OU2/2022

472,39 EUR štyristosedemdesiatdva

Obec Pusté Úľany

Kubík Michal

17.01.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OU1/2022

25 092,00 EUR dvadsaťpäťtisícdeväťdesiatdva

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

13.12.2021

Kúpna zmluva

OU33/2021

11 700,00 EUR Jedenásťtisícsedemsto

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Obec Pusté Úľany

10.12.2021

Zmluva o pripojení

OU32/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU31/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU30/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU29/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU28/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU27/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU26/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU25/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU24/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: