Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2017

Mandátna zmluva

OU23/2017

1 260,00 EUR Tisícdvestošesťdesiat

Ing.Peter Hanesz-PROINVEST

Obec Pusté Úľany

28.06.2017

Mandátna zmluva

OU22/2017

1 599,89 EUR Tisícpäľstodeväťdesiatdeväť

Ing.Peter Hanesz-PROINVEST

Obec Pusté Úľany

28.06.2017

Kúpna zmluva

OU24/2017

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

Anton Kubliniak

Obec Pusté Úľany

20.06.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

OU21/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Innovia s.r.o.

07.06.2017

DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANí LEKÁRSKEJ POSUDKOVEJ ČINNOSTI

Dodatok k zmluve

20,00 EUR dvadsať

Obec Pusté Úľany

MUDr. Michal Hudák

07.06.2017

Zmluva o dielo

OU20/2017

209 276,40 EUR dvestodeväťtisícdvestosedemdesiatšesť eur a štyridsať centov

Innovia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.06.2017

Dodatok č.3

Dodatok č.3

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

IC Holding, s.r.o.

24.05.2017

Zmluva o dielo

OU19/2017

8 074,32 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

24.05.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

OU17/2017

260 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Pusté Úľany

24.05.2017

Úverová zmluva

OU18/2017

260 000,00 EUR dvestošesťdesiattisíc

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Pusté Úľany

15.05.2017

Servisná zmluva

OU16/2017

350,00 EUR

Obec Pusté Úľany

NCH SLOVAKIA s.r.o.

05.05.2017

Mandátna zmluva

OU15/2017

800,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

18.04.2017

Zmluva o dielo

OU14/2017

8 828,80 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

10.04.2017

Mandátna zmluva

OU13/2017

800,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

03.04.2017

Zmluva o spolupráci

OU12/2017

Neuvedené

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Obec Pusté Úľany

03.04.2017

Zmluva o dielo

OU11/2017

1 250,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Pusté Úľany

28.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 21.09.2010

OU10/2017

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.03.2017

Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania

OU9/2017

300,00 EUR

Obec Pusté Úľany

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

14.03.2017

Zmluva o dodávke plynu

OU8/2017

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

14.03.2017

Dodávka plynu

OU7/2017

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

14.03.2017

Zmluva o dodávke plynu

OU6/2017

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

14.03.2017

Zmluva o dodávke plynu

OU5/2017

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

14.03.2017

Kúpna zmluva č.12/TR/2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

OU4/2017

9 000,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.03.2017

Kúpna zmluva

OU3/2017

1 170,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Lukáš Sobol

16.02.2017

Kúpna zmluva

OU2/2017

3 470,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Lenka Hanzelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: