Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o pripojení

O10/2016

0,00 EUR

SPP-distribúcia ,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva č.1611603

O9/2016

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Pusté Úľany

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

O8/2016

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Miroslav Dudáš

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

08/2016

0,00 EUR

Obec Pusté Úľany

Miroslav Dudáš

Zmluva o dielo

O7/2016

4 690,00 EUR

EACB Projekt s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O6/2016

7 620,00 EUR

GRAPHITE, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O5/2016

21 420,00 EUR

GRAPHITE, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo

O3/2016

16 950,00 EUR

Ing.Štefan Müller,g.a.m-projekčná kancelária

Obec Pusté Úľany

Budúca dodávateľská služba

O4/2016

0,00 EUR

RECYKLOGROUP,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovanmí zberných miest elektrodpadu

49/2015

0,00 EUR

EKOLAMP Slovakia-Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o nájme pozemku

O2/2016

110,25 EUR

Pozemné stavby SC, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o dielo č.01/2016/P

O1/2016

4 242,28 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

Dodatok č4 k Rámcovej zmluve č.Z53110012 o dbere,úprave,zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

Dodatok

0,00 EUR

EBA, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1111104

40/2015

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1111091

39/2015

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

48/2015

0,00 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby-kamerový systém

43/2015

1 986,00 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o úvere

47/2015l

416 980,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Pusté Úľany

Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií

41/2015

0,00 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb

44/2015

0,00 EUR

Star EU a.s.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

46/2015

32 920,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

45/2015

224 530,00 EUR

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní technickej služby-alarm

42/2015

1 180,20 EUR

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy

Dodatok

32 920,00 EUR

Innovia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

38/2015

65,00 EUR

JUDr.Martin Hudák,advokát

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: