Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.08.2017

Mandátna zmluva

OU32/2017

1 524,84 EUR Tisícpäťstodvadsaťštyri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Mandátna zmluva

OU31/2017

1 227,85 EUR Tisícdvestodvadsaťsedem

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok OU2/2017

0,00 EUR

Lenka Hanzelová

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OU30/2017

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

03.08.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OU29/2017

900,00 EUR Deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.

19.07.2017

Kúpna zmluva

OU28/2017

667 720,00 EUR Šestošesťdesiasedemtisícsedomstodvadsať

Obec Pusté Úľany

IC Holding, s.r.o.

19.07.2017

Kúpna zmluva

OU27/2017

560,00 EUR Päťstošesťdesiat

AUTOSERVIS M a M,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

18.07.2017

Dodatok č.2 k zmluve č.0187-PRB/2015 zo dňa 01.12.2015

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

07.07.2017

Zmluva o dielo č.50151440094

OU26/2017

12 450,00 EUR Dvanásťtisícštyristopäťdesiat

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

04.07.2017

Zmluva o dielo

OU25/2017

24 470,83 EUR Dvadsaťštyryštyristosedemdesiat

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

04.07.2017

Dodatok č.3 k poistnej zmluve

DODATOK č.3

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Komunálna poisťovňa, a.s.

28.06.2017

Mandátna zmluva

OU23/2017

1 260,00 EUR Tisícdvestošesťdesiat

Ing.Peter Hanesz-PROINVEST

Obec Pusté Úľany

28.06.2017

Mandátna zmluva

OU22/2017

1 599,89 EUR Tisícpäľstodeväťdesiatdeväť

Ing.Peter Hanesz-PROINVEST

Obec Pusté Úľany

28.06.2017

Kúpna zmluva

OU24/2017

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

Anton Kubliniak

Obec Pusté Úľany

20.06.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

OU21/2017

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Innovia s.r.o.

07.06.2017

DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVANí LEKÁRSKEJ POSUDKOVEJ ČINNOSTI

Dodatok k zmluve

20,00 EUR dvadsať

Obec Pusté Úľany

MUDr. Michal Hudák

07.06.2017

Zmluva o dielo

OU20/2017

209 276,40 EUR dvestodeväťtisícdvestosedemdesiatšesť eur a štyridsať centov

Innovia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.06.2017

Dodatok č.3

Dodatok č.3

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

IC Holding, s.r.o.

24.05.2017

Zmluva o dielo

OU19/2017

8 074,32 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

24.05.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

OU17/2017

260 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Pusté Úľany

24.05.2017

Úverová zmluva

OU18/2017

260 000,00 EUR dvestošesťdesiattisíc

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Pusté Úľany

15.05.2017

Servisná zmluva

OU16/2017

350,00 EUR

Obec Pusté Úľany

NCH SLOVAKIA s.r.o.

05.05.2017

Mandátna zmluva

OU15/2017

800,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

18.04.2017

Zmluva o dielo

OU14/2017

8 828,80 EUR

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

10.04.2017

Mandátna zmluva

OU13/2017

800,00 EUR

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: