Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.01.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu, zo dňa 21.09.2010

Dodatok č.2

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OU51/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť

22.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU50/2017

45,00 EUR štyridsaťpäť

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

18.12.2017

Zmluva o výkone správy domu č.4/2017

OU49/2017

Neuvedené

FINAL BA s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.12.2017

Zmluva č.78/TR/2017 o poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality o štátneho rozpočtu SR na rok 2017

OU48/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.12.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaposkytovaní

OU47/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

05.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Pusté Úľany_01

OU46/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

24.11.2017

Záložná zmluva č.0186-PRB/2015/Z

OU45/2017

Neuvedené

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Pusté Úľany

23.11.2017

Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.0109000803

OU44/2017

2 209,31 EUR dvetisícdvestodeväť

Obec Pusté Úľany

Komunálna poisťovňa, a.s.

23.11.2017

Nájomná zmluva

OU43/2017

25,00 EUR dvadsaťpäť

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.11.2017

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.385

OU42/2017

404,04 EUR štyristoštyri

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

24.10.2017

Zmluva o bežnom účte

OU41/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

24.10.2017

Zmluva o vkladovom účte

OU40/2017

Neuvedené

VÚB BANKA, a.s.

Obec Pusté Úľany

11.10.2017

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny

OU39/2017

15,00 EUR pätnásť

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

11.10.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU38/2017

100,00 EUR sto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák,advokát

11.10.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU37/2017

30 693,13 EUR tridsaťtisícšesťstodeväťdesiattri eur trinásť centovsem

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

02.10.2017

Zmluva o dielo

OU36/2017

500,00 EUR päťsto

Marián Bango

Obec Pusté Úľany

06.09.2017

Zmluva o dielo

OU35/2017

63 249,11 EUR šesťdesiattritisícdvestoštyridsaťdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

06.09.2017

Záložná zmluva č.200/535/2015

OU 34/2017

641 520,00 EUR šesťstoštyridsať jednapäťstodvadsať

Obec Pusté Úľany

Štátny fond rozvoja bývania

31.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.04/2017

Dodatok č.1 k Zmluve OU33/2017

Neuvedené

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

25.08.2017

Zmluva o dielo

OU33/2017

31 067,40 EUR tridsaťjedenšeťdesiatsedem

RENSTAV spol. s.r.o

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Mandátna zmluva

OU32/2017

1 524,84 EUR Tisícpäťstodvadsaťštyri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Mandátna zmluva

OU31/2017

1 227,85 EUR Tisícdvestodvadsaťsedem

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok OU2/2017

0,00 EUR

Lenka Hanzelová

Obec Pusté Úľany

07.08.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OU30/2017

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: