Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2020

Zmluva o pripojení do distibučnej siete

OU1/B/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

21.02.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

OU1/A/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

20.12.2019

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok

Neuvedené

SPP-distribúcia ,a.s.

Obec Pusté Úľany

16.12.2019

Zmluva o dielo

OU45/2019

6 088,43 EUR šesťtisícosemdesiatosem

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

OU44/2019

37 000,00 EUR tridsaťsedemtisíc

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

16.12.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

OU43/2019

3 000,00 EUR tritisíc

LEDAS, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.11.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013, DODATOK č.1

OU42/2019

381 733,78 EUR tristoosemdesiatjednasedemstotridsaťtri

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.11.2019

Zmluva č.119/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

OU41/2019

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06.11.2019

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č.385

Dodatok č.2

440,77 EUR štyristoštyridsať

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

06.11.2019

Zmluva č:3/1000136438

OU40/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

05.11.2019

Dodatok č.4 K Zmluve o zb, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpaduere

Dodatok č.4 k Zmluve o zbere ,odvoze a zneškodňova

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

05.11.2019

Kúpna zmluva

OU39/2019

330,00 EUR tristotridsať

Martin Formanko

Obec Pusté Úľany

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019m

OU38/2019

8 000,00 EUR osemtisíc

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

29.10.2019

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.0197/2019-PKZO-K40018/19.00

OU37/2019

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská republika zast. Slovenským pozemkovým fondom

23.10.2019

Kúpna zmluva

OU36/2019

2 098,70 EUR dvetisícdeväťdesiatosem

Dominika Sándor,Mgr. Ján Sándor

Obec Pusté Úľany

11.10.2019

Zmluva o dielo

OU35/2019

7 920,00 EUR sedemtisícdeväťstodvadsať

a+office spol. s r.o.

Obec Pusté Úľany

02.10.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

OU34/2019

Neuvedené

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

02.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

OU33/2019

Neuvedené

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

12.09.2019

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

OU32/2019

8 333,00 EUR osemtisíctristotridsaťtri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

10.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

OU31/2019

100 000,00 EUR stotisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

12.08.2019

Nájomá zmluva

OU30/2019

1,00 EUR jedno euro

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Obec Pusté Úľany

02.08.2019

Zmluva o dielo

OU29/2019

133 895,86 EUR stotridsaťtritisícosemstodeväťdesiatpäť

MAZY s.r.o.

Obec Pusté Úľany

31.07.2019

Zmluva č.13434408U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

OU28/2019

180 000,00 EUR stoosemdesiattisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

26.07.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013, DODATOK č.1

OU27/2019

2 619 159,88 EUR dvamilióny šesťstodevätnásťstopäťdesiatdeväť

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

22.07.2019

Zmluva o podnájme nebytových priestorov

OU26/2019

231,00 EUR dvestotridsaťjedna

Obec Pusté Úľany

TOPTOM, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: