Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2018

ZMLUVA O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLÍ,ODEVOV A OBUVI

OU15/2018

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Pusté Úľany

28.05.2018

Zmluva o dielo č.2018/AQ/07

OU13/2018

111 772,67 EUR stojedenásťtisícsedemstosedemdesiatdva

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

24.05.2018

Zmluva o balíčku GDPR+certifikáte SSL

OU14/2018

Neuvedené

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

23.05.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

23.05.2018

Zmluva o sponzoringu

OU12/2018

Neuvedené

BENTELER Distribution Slovakia s.r.o.

Obec Pusté Úľany

23.05.2018

Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií

OU11/2018

Neuvedené

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

09.05.2018

Dodatok k zmluve OU37/2017, AUTOBUSOVÁ ZASTAVKA

Dodatok č.IROP-D1-3020011G099-121-12

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

26.04.2018

Mandátna zmluva

OU10/2018

2 284,73 EUR dvetisícdvestoosemdesiatštyri

Ofice21,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

26.04.2018

Zmluva o dielo

OU9/2018

41 249,40 EUR štyridsaťjedentisícdvestoštyridsaťdeväť

Doprastav a.s.

Obec Pusté Úľany

26.04.2018

Zmluva o vykonávaní a správe záloh

OU8/2018

Neuvedené

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

26.04.2018

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

OU 6/2018

100,00 EUR jednosto

Obec Pusté Úľany

JUDr.Martin Hudák,advokát

15.03.2018

Kúpna zmluva

OU5/2018

4 550,00 EUR štzyritisícpäťstopäťdesiet

Michal Kubík

Obec Pusté Úľany

28.02.2018

Zmluva o poskytovaní mediačných služieb

0U4/2018

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

PhDr.Daniela Budošová

12.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

OU3/2018

4 200,00 EUR Štyritisícdvesto

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

12.02.2018

Zmluva o poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

OU2/2018

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Pusté Úľany

02.02.2018

Dodatky k Zmluvám o poskytnutí dotácie

Dodatky k Zmluvám o poskytnutí dotácie

Neuvedené

Všetci dodávatelia

Obec Pusté Úľany

25.01.2018

Zmluva č.3/1000097609 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciuo

OU1/2018

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

12.01.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu, zo dňa 21.09.2010

Dodatok č.2

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

22.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OU51/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Pusté Úľany

JURA audit, s.r.o.,audítorská spoločnosť

22.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU50/2017

45,00 EUR štyridsaťpäť

Obec Pusté Úľany

SPP-distribúcia ,a.s.

18.12.2017

Zmluva o výkone správy domu č.4/2017

OU49/2017

Neuvedené

FINAL BA s.r.o.

Obec Pusté Úľany

15.12.2017

Zmluva č.78/TR/2017 o poskytovaní dotácie v oblasti prevencie kriminality o štátneho rozpočtu SR na rok 2017

OU48/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.12.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaposkytovaní

OU47/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

05.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č.MSD_Pusté Úľany_01

OU46/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: