Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OU35/021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

13.12.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

OU34/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pusté Úľany

13.12.2021

Kúpna zmluva

OU33/2021

11 700,00 EUR Jedenásťtisícsedemsto

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Obec Pusté Úľany

10.12.2021

Zmluva o pripojení

OU32/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU31/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU30/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU29/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU28/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU27/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU26/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU25/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU24/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

06.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU23/2021

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TLAPNET SK, a.s.

02.12.2021

Mandátna zmluva

OU22/2021

Neuvedené

CEVEO s.r.o.

Obec Pusté Úľany

29.11.2021

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficietom

OU20/C/2021

Neuvedené

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Obec Pusté Úľany

29.11.2021

Zmluva a Dodatok č.1 o spolupráci medzi koordinátorom a beneficientom

OU21/2021

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

25.10.2021

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficientom

OU20/A/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Pusté Úľany

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

23.09.2021

Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom projektu a beneficientom

OU20/B/2021

3 000,00 EUR tritisíc

KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Obec Pusté Úľany

13.09.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

OU20/2021

900,00 EUR deväťsto

JURA audit, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

09.09.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby číslo 7/2013,dodatok č. 2

7/2013 ,Dodatok.č. 2

2 795 825,73 EUR dva milionysedemstodeväťdesiaťpäťtisícosemstodvadsaťpäť,73

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

02.09.2021

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Dohoda

Neuvedené

Teach for Creative, o.z.

Obec Pusté Úľany

20.08.2021

Nájomná zmluva

OU18/2021

50,00 EUR päťdesiat

TLAPNET SK, a.s.

Obec Pusté Úľany

20.08.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu

OU19/2021

150 000,00 EUR stopäťesiattisíc

René Müller,Lucia Müller

Obec Pusté Úľany

12.08.2021

Zmluva o dielo č.2/2021

OU18/2021

46 728,25 EUR štyridsaťšesťtisícsedemstodvadsaťosem

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

02.08.2021

Zmluva o užívaní siete a prenájom konzol

OU18/2021

150,00 EUR stopäťdesiat

TLAPNET SK, a.s.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: