Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovak Telekom, a.s.

04.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve.

OU20/2020

Neuvedené

COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo

Obec Pusté Úľany

02.12.2020

Zmluva o dielo

OU19/2020

335 289,58 EUR tristotridsaťpäťtisícdvestoosemdesiatdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

02.12.2020

Dodatok č. k Zmluve o dielo 1/2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

69 779,96 EUR šesťdesiatdeväťtisícsedemstosedemdesiatdeväť

REMU s.r.o.

Obec Pusté Úľany

01.12.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniao

OU18/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská distribučná, a.s.

12.11.2020

Dohoda č.20/05/010/20 o pomoci v hmotnej núdzi k

DOHODA

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Galanta

12.11.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektuvýstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúty v obci Pusté Úľany uzatvorenej dňa 21.8.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenský futbalov zväz

10.11.2020

Dodatok predĺženiamstavebných prác k Zmluve o dielo

Dodatok Zmluve o dielo

Neuvedené

Rafix, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.10.2020

Zmluva o dielo

OU17/2020

9 487,00 EUR deväťtisícštyristoosemdesiat sedem

OLI ihriská s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.10.2020

Darovacia zmluva

OU16/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo hospodárstva SR

21.09.2020

Príkazná zmluva č.31/2020/POI

OU15/2020

Neuvedené

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Obec Pusté Úľany

11.09.2020

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č.1/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ing.Miloš Mičáni

24.08.2020

Zmluva o spolupráci financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Pusté Úľany

OU14/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenský futbalov zväz

19.08.2020

Hlavná dohoda o spolupráci

Hlavná dohoda o spolupráci

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

EUROWAG

13.08.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

OU13/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

06.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č.Z010-20

OU12/2020

Neuvedené

MIM,s.r.o.

Obec Pusté Úľany

03.06.2020

Mandátna zmluva ,Doplnok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Ing.Miloš Mičáni

01.06.2020

Zmluva o poskytovanie služieb

OU11/2020

732,00 EUR sedemstotridsaťdva

Obec Pusté Úľany

MG PZS, s.r.o.

29.05.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

OU10/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Asseco Solutions, a.s.

04.05.2020

Zmluva o dielo č.2020/05/01

OU9/2020

38 532,29 EUR tridsaťosemtisícpäťstotridsaťdva

CS, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

29.04.2020

Dodatok č.1 k zmluve č.1111091

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

29.04.2020

Dodatok č.1 k zmluve č.SDA50015587

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

29.04.2020

Dodatok č.1 k zmluve o združených službách dodávky elektriny č.V1111104

Dodatok č.1

Neuvedené

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Obec Pusté Úľany

29.04.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu

OU8/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

07.04.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.314210-2020

OU7/A/2020

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: