Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Dodatok č.3

Dodatok č.3 k Zmluve o zbere odvoze a zneškodňovan

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Pusté Úľany

19.11.2018

Zmluva č.3/TR/2018

OU33/2018

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

OU32/2018

38 982,00 EUR tridsaťosemtisícdeväťstoosemdesiatdva

Obec Pusté Úľany

Úrad vlády Slovenskej republiky

18.10.2018

Zámenná zmluva

OU31/2018

Neuvedené

Marian Boris,Gabriela Borisová

Obec Pusté Úľany

16.10.2018

Kúpna zmluva a zriadenie vecného bremena

OU30/2018

1 600,00 EUR tisícšesťsto

Eva Dudášová, Miroslav Dudáš

Obec Pusté Úľany

12.10.2018

Zmluva o dielo

OU29/2018

10 526,50 EUR desaťtisícpäťstodvadsaťšesť

Viliam Scibrányi

Obec Pusté Úľany

26.09.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálnreho fondu formou dotácie

OU25/2018

80 000,00 EUR osemdesiattisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

18.09.2018

Zmluva o dielo

OU26/2018

10 764,00 EUR desaťtisícsedemstošesťdesiatštyri

UNITEAM HD s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.08.2018

Zmluva o dielo

OU27/2018

12 249,99 EUR dvanásťtisícdvestošyridsaťdeväť

REMU Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.08.2018

Zmluva o dielo

OU28/2018

11 026,50 EUR jedenásťtisícdvadsaťšesť

REMU Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

28.08.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

OU 24/2018

24,90 EUR dvadsaťštyrieurdeväťdesiatcentov

KALIANT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

16.08.2018

Zmluva o dielo č.5/2018

OU23/2018/

110 923,54 EUR stodesaťtisícdeväťstodvadsaťtri

REMU Plus s.r.o.

Obec Pusté Úľany

26.07.2018

Zmluva č.1280008U01 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

OU22/2018

100 000,00 EUR stotisíc

Obec Pusté Úľany

Enviromentálny fond

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU21/2018

272 000,00 EUR dvestosedemdesiatdvatisíc

Obec Pusté Úľany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

11.07.2018

Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov

OU20/2018

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

TOPSET Solutions s.r.o.

09.07.2018

Zmluva o dielo č.5015062518

OU19/2018

17 455,60 EUR sedemnásťtisícštyristopäťdesiatpäť

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

27.06.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OU18/2018

11 700,00 EUR jedenásťtisícsedemsto

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Obec Pusté Úľany

27.06.2018

Dodatok č.1

Dodatok č.1

500,00 EUR päťsto

Pavel Gajarský

Obec Pusté Úľany

27.06.2018

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pusté Úľany

07.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OU16/2018 , Dodatok č.1

704 161,73 EUR sedemstoštyritisícstošesťdesiatjedna

Obec Pusté Úľany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

04.06.2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

OU17/2018

Neuvedené

Obec Pusté Úľany

LUCRUM s.r.o.

29.05.2018

ZMLUVA O HUMANITÁRNEJ ZBIERKE POUŽITÝCH TEXTÍLÍ,ODEVOV A OBUVI

OU15/2018

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Obec Pusté Úľany

28.05.2018

Zmluva o dielo č.2018/AQ/07

OU13/2018

111 772,67 EUR stojedenásťtisícsedemstosedemdesiatdva

AQUAMONT spol.s r.o.

Obec Pusté Úľany

24.05.2018

Zmluva o balíčku GDPR+certifikáte SSL

OU14/2018

Neuvedené

Galileo Corporation

Obec Pusté Úľany

23.05.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

KALIAT s.r.o.

Obec Pusté Úľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: