Obsah

Rok 2015

Zmluva č.6 o dotácii Stiahnuté: 212x

Zmluva č.7 o dotácii Stiahnuté: 156x

Dodatok k rámcovej zmluve č. 3 Stiahnuté: 202x

Rok 2014

Kúpna zmluva č. 6/2014 Stiahnuté: 200x

Dodatok ku kúpnej zmluve č. 4/2014 Stiahnuté: 183x

Kúpna zmluva č. 5/2014 Stiahnuté: 199x

Kúpna zmluva č. 4/2014 Stiahnuté: 175x

Príkazná zmluva Stiahnuté: 197x

Zmluva o prevode vlastníckeho práva Stiahnuté: 320x

Zmluva o dielo č. 13/2014 Stiahnuté: 187x

Zmluva o dielo č. 12/2014 Stiahnuté: 176x

Dodatok k zmluve o BU Stiahnuté: 291x

Kúpna zmluva č. 3/2014 Stiahnuté: 190x

Zmluva o dielo č. 10/2014 Stiahnuté: 167x

Zmluva o dielo č. 9/2014 Stiahnuté: 163x

Darovacia zmluva Stiahnuté: 164x

Zmluva o dielo č. 8/2014 Stiahnuté: 275x

Zmluva o dielo č. 7/2014 Stiahnuté: 210x

Zmluva o dielo č. 6/2014 Stiahnuté: 186x

Dodatok zmluve o dielo Stiahnuté: 181x

Stránka